Foot Posture Index
Medycyna Holistyczna na podstawie Redmond AC., Crosbie J., Ouvrier RA. 2006