schemat przemian w zachowaniu

Schemat przemian w zachowaniu dziecka

Na podstawie F. Ilg, L. Ames, S. Baker „Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat”