Schemat przemian w zachowaniu dziecka
Na podstawie F. Ilg, L. Ames, S. Baker "Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat"