Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę psychologiczną lub fizjoterapeutyczną, a treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Firma Medycyna Holistyczna nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady w ramach konsultacji z przedstawicielem firmy. Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a firma Medycyna Holistyczna nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdej sytuacji i w każdym czasie.

Wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody firmy wykorzystywane w innych celach, zwłaszcza publicznych i komercyjnych. Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron. Medycyna Holistyczna nie jest odpowiedzialna za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Medycyna Holistyczna zastrzega sobie prawo do usuwania, zmiany lub powiększania zawartości tej strony w jakimkolwiek czasie i z jakiegokolwiek powodu, bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Medycyna Holistyczna jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi i stanowią przedmiot własności, ich kopiowanie w całości lub części w tym w formie zmodyfikowanej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Medycyna Holistyczna jest zabronione.