Fizjoterapia
Fizjoterapia
170 zł
Fizjoterapia uroginekologiczna
170 zł
Fizjoterapia psychosomatyczna
170 zł
Psychoterapia
Barbara Zając (psychoterapia Gestalt)
170 zł
Zuzanna Maryańczyk Sitarz (psychoterapia psychodynamiczna, hipnoterapia)
170 zł
Aleksandra Telega (psychoterapia tańcem i ruchem)
170 zł