Infografika zaburzenia przetwarzania sensorycznego
Medycyna Holistyczna na podstawie C.S. Kranowitz, „Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie”