7 sposobów na stres
Medycyna Holistyczna, Źródło: opracowanie własne.