Atrakcyjność fizyczna a interpersonalna
Medycyna Holistyczna, Źródło: opracowanie własne