Narcyzm: typ niebaczny typ nadwrażliwy
Medycyna Holistyczna, opracowanie własne, Źródło: Gabbard Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej