Narcyzm: Typ niebaczny i typ nadwrażliwy
Medycyna Holistyczna opracowanie własne, Źródło: Gabbard