Zachowania seksualne Polaków
Medycyna Holistyczna opracowanie własne na podst. badań CPS